RODO – ochrona danych osobowych

RODO - ochrona danych osobowych

Nasza strona internetowa używa tzw. plików "Cookies".

"Cookies" to to niewielkie pliki tekstowe do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei "Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku "Cookies".

Informacji zawartych w plikach "Cookies" używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "Cookies" są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące "Cookies" oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików "Cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Uprzejmie informujemy, że poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików "Cookies" może wpłynąć na funkcjonalność i narzędzia udostępnione na niniejszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania włącznie. W przypadku narzędzi udostępnianych przez naszą stronę internetową, akceptacja "Cookies" jest wymagana w celu ich prawidłowego działania. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu "Cookies".

RODO - Ochrona danych osobowych w firmie: Zakład Mechaniczny i Obróbki Skrawaniem - Norbert Postawa

Jednym z aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczność przetwarzania danych osobowych. Dane, pozwalające na identyfikację osób fizycznych, używane są w ramach naszej codziennej pracy i dotyczą m.in.: potencjalnych i aktualnych pracowników, klientów oraz  kontrahentów. Ich przetwarzanie odbywać się musi z zachowaniem rozwagi, zgodności z prawem oraz zasad wewnętrznej polityki bezpieczeństwa informacji.

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które ujednolica podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, zwiększając wgląd i wpływ każdej osoby prywatnej na to, co się dzieje z jej danymi oraz promując takie zasady jak:

  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczenie celu,
  • minimalizację zakresu danych,
  • ograniczenie przechowywania,
  • integralność i poufność,
  • rozliczalność przetwarzania danych osobowych.

Firma Zakład Mechaniczny i Obróbki Skrawaniem - Norbert Postawa,  z powagą i starannością podchodzi do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania.

Poniżej można znaleźć podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez nas w działalności gospodarczej.

Gromadzenia danych osobowych

Firma Zakład Mechaniczny i Obróbki Skrawaniem - Norbert Postawa zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nim w interakcje w ramach dostarczania swoich usług i produktów. Większość danych jest przekazywana bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Sporadycznie, część danych zdobywamy, gromadząc je w trakcie pracy osób fizycznych z naszymi systemami informatycznymi, (np. pliki cookies na stronach internetowych). Dane na temat osób fizycznych otrzymujemy także od innych firm, np. dane kontaktowe pracowników podwykonawców itp.

Podstawa prawna przetwarzania

W firmie Zakład Mechaniczny i Obróbki Skrawaniem, - Norbert Postawa, dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie przesłanek wynikających z:

  • dobrowolnej zgody,
  • faktu realizacji umowy,
  • konieczności wykonania obowiązków prawnych,
  • oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy np. dochodzenia roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych

Firma Zakład Mechaniczny i Obróbki Skrawaniem - Norbert Postawa, wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług swoim Klientom. W szczególności przetwarzamy je do realizacji zleceń. Dane wykorzystujemy również do ochrony zdrowia i życia osób realizujących nasze zlecenia, utrzymywania relacji partnerskich, wypełniania naszych zobowiązań prawnych oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Zabezpieczenia danych osobowych

Podstawą, na jakiej budowane są zabezpieczenia ochrony danych osobowych w firmie Zakład Mechaniczny i Obróbki Skrawaniem - Norbert Postawa, jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji. W efekcie w  naszym Przedsiębiorstwie istnieje szereg formalnych i technicznych uregulowań związanych z dostępem i możliwością przetwarzania danych osobowych w zależności od rodzaju realizowanego procesu.

Odbiorcy danych osobowych

Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie, jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Prawa podmiotu danych

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych należy wskazać, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia.

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres Norbert.Postawa@zmios.pl